Ngày 07/7/2007


 Một số hình ảnh văn phòng Công ty:

vp1.JPG

 

vp3.JPG

 

 

vp2.JPG

 

vp4.JPG

 

 

 

 

 

 

IMG_1573.jpg

 

IMG_1576.jpg

 

Một số hình ảnh phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị thi công của Công ty: