Ngày 28/2/2011


           Ban dự án 479 Công ty được thành lập để triển khai dự án sản xuất nhựa PP, PE xuất khẩu. Các thành viên trong Ban dự án 479 đều là các cán bộ có kinh nghiệm trong công tác tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất được điều động từ các phòng ban hoặc được tuyển dụng từ một số Nhà máy trên địa bàn tỉnh Thanh hóa.

            Nhiệm vụ của Ban dự án là nghiên cứu, khảo sát và tổ chức triển khai nhà máy sản xuất nhựa PP, PE xuất khẩu.

           Dự kiến Lãnh đạo Công ty sẽ cử cán bộ sang Trung quốc học tập và một số công nhân được gửi đi các nhà máy sản xuất để học hỏi kinh nghiệm sản xuất.

                                                                                                                              Trung Dũng ( Phòng Tổng Hợp ).