Ngày 28/2/2011


         Năm 2010 Công ty Cổ phần VAVINA đã bắt đầu trực tiếp cung cấp sản phẩm đá Basalt cho Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn, từ 2007 đơn vị chỉ sản xuất, chế biến và vận tải đến nhà máy qua trung gian là một số doanh nghiệp trên địa bàn.

         Nhà máy xi măng Bỉm Sơn là một trong những đơn vị sản xuất xi măng đầu tiên tại Việt nam, là con chim đầu đàn trong sản xuất xi măng trực thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt nam, Xi măng Bỉm sơn với sản phẩm tiếng PC 30, nhãn hiệu con voi đã và đang là sản phẩm không chỉ nhiều người dân Việt nam mà cả nhân dân Lào biết đến.

                                                                                                                                      Ngọc Thăng ( Mỏ Thanh kỳ )