Ngày 12/8/2011         Trong những năm qua tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty Cổ phần VAVINA đã không ngừng học hỏi trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức kinh doanh tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của Doanh nghiệp, những thành tích đạt được như sau:
         1 - Về cá nhân:
         a - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty ( Ông Nguyễn Xuân Tuyến ): Năm 1999; 2000 được Giám đốc Công ty TM&ĐTPT Miền núi Thanh hóa tặng giấy khen.
         Năm 2001; 2002; 2003 được Giám đốc Sở Thương mại Thanh hóa tặng giấy khen.      
         Năm 2004,2005 được Bộ trưởng Bộ Thương mại tặng bằng khen.
         Năm 2008, 2009, 2014 được Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam tặng bằng khen.
         b - Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty ( Ông Lê Văn Hùng ): Nhiều năm liền được UBND Tỉnh Thanh hóa, Bộ Thương mại, UBND tỉnh Hủa Phăn ( CHDCND Lào ) tặng giấy khen, bằng khen.
 
         2 - Về tập thể:
          3 năm liền từ 2008, 2009 và 2010 Công ty Cổ phần VAVINA liên tục được Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần tích cực vào sự phát triển cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam.
          Năm 2008, 2009, 2010 Công ty liên tục nhận được các giấy khen của Mặt trận tổ quốc Việt nam tại Thanh Hóa, Hội chữ thập đỏ Thành phố Thanh hóa, Hội người mù, Hội người khuyết tật, Hội khuyến học Thanh hóa tặng giấy khen tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp,gây quĩ từ thiện, nhân đạo.
          Năm 2009 Công ty Cổ phần VAVINA được Tổng Cục Thuế tặng bằng khen chấp hành chính sách Thuế.

BK4.jpgBK5.jpg
BK6.jpg
BK7.jpg

BK10.jpg
BK11.jpg

BK1.jpg
BK2.jpg
BK8.jpg