Ngày 16/8/2012


       Nhà máy Xi măng Phú Sơn thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Phú Sơn được xây dựng với công suất 1 triệu tấn/năm, tổng vốn đầu tư gần ba tỉ korun ( tiền Séc), tương đương 3.016 tỷ đồng, trong đó: Vốn của các cổ đông chiếm 20%, còn lại là vốn ưu đãi đầu tư phát triển của nhà đầu tư nước ngoài  (Tập đoàn INEKON Group).

      Được đầu tư sản xuất xi măng theo công nghệ, thiết bị hiện đại của Cộng hoà Séc và Cộng hoà liên bang Đức, do vậy Nhà máy Xi măng Phú Sơn sẽ có nhiều cơ hội để xuất khẩu các sản phẩm xi măng do Nhà máy sản xuất.

     Công ty Cổ phần VAVINA vinh dự là nhà thầu tham gia thi công: Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm khu công nghiệp Nhà máy Xi măng Phú Sơn hạng mục: " 
San lấp mặt bằng và Xây dựng Hệ thống thoát nước " tại Nhà máy Xi măng Phú Sơn, huyện Nho Quan, Tỉnh Ninh Bình theo Hợp đồng Kinh tế số 03 XMPS-VAVINA/HĐKT ký ngày 03/01/2012.