Ngày 01/11/2013


       Ngày 21/10/2013 Công ty Cổ phần VAVINA bắt đầu tổ chức triển khai vận chuyển đất, đá phong hóa tại Mỏ đá Tùng Lâm, huyện Tĩnh gia, tỉnh Thanh hóa. Đây là mỏ đá được tổ chức khai thác công nghiệp, do Công ty Cổ phần Sông Đà 5 quản lý. Hiện tại,Công ty Cổ phần VAVINA đã bố trí 5 xe ô tô tải ben loại 15 tấn để triển khai thi công và dự kiến cần thêm 20 - 25 xe để vận chuyển 2.000 m3 đá đá hộc xuống cảng Nghi Sơn để thi công tuyến kè chắn sóng, thuộc dự án khu Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi sơn./.

                                                                                                                                                          Xuân Thanh