Ngày 07/3/2016


       Công ty Cổ phần VAVINA thông báo: Kể từ ngày 10/03/2016 Công ty chúng tôi chuyển địa điểm văn phòng giao dịch về địa chỉ mới tại Lô B7-4, khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

       Điện thoại: 02373.724.858    ;    Fax: 02373.726.678
       
       Để thuận lợi trong giao dịch, Công ty chúng tôi thông báo tới các cơ quan chức năng, quí khách hàng, bạn hàng biết về sự thay đổi này./. 
       
       Trân trọng!
 
                                                                                                                       ( Thu Phương - Phòng Tổng hợp )