Ngày 29/6/2017


  

         Thực hiện quyết định số 42/QĐ-CĐT ký ngày 27/06/2017 về việc chỉ định đơn vị thi công xây lắp và Hợp đồng Kinh tế số 2806/2017/HĐKT/BXPB-VAVINA ký ngày 28/06/2017 giữa Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Bến xe Thanh Hóa với Công ty Cổ phần VAVINA về việc thi công xây lắp hạng mục: San nền sân nhà để xe đạp, xe máy thuộc dự án: Bến xe phía Bắc và khu Dịch vụ Vận tải. Công ty Cổ phần VAVINA đã nhanh chóng tiến hành tập kết vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị và nhân lực để triển khai thi công đảm bảo tiến độ và các yêu cầu kỹ thuật theo thỏa thuận đã thống nhất với chủ đầu tư.

                                                                                                                                                     Lê Lượng ( P.KT-KT )