Xi măng Bỉm sơn

Sản phẩm xi măng pooclăng hỗn hợp PCB 30, PCB 40 với đặc trưng về màu sắc hợp thị hiếu, ổn định về chất lượng và thể tích. Đặc biệt xi măng có độ dư mác cao, đảm bảo an toàn trong vận chuyển và lưu kho bãi, cường độ phát triển đồng đều và ổn định rất phù hợp với việc thi công các cấu kiện bê tông. Xi măng Bỉm Sơn gồm các loại:
 

Xi măng PBC 30: Sản phẩm xi măng pooclăng hỗn hợp PCB 30, PCB 40 với đặc trưng về màu sắc hợp thị hiếu, ổn định về chất lượng và thể tích. Đặc biệt xi măng có độ dư mác cao, đảm bảo an toàn trong vận chuyển và lưu kho bãi, cường độ phát triển đồng đều và ổn định rất phù hợp với việc thi công các cấu kiện bê tông có kích thước lớn
Các thông số kỹ thuật:

  • Tiêu chuẩn TCVN: 6260:1997
  • Trọng lượng: 50kg

    Xi măng PCB 40: Sản phẩm xi măng Bỉm Sơn PCB40 và PC40 nhãn hiệu CON VOI được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6260-1997 và đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000. Xi măng Pooclăng hỗn hợp PCB 40 được người tiêu dùng đánh giá cao và tin tưởng tuyệt đối trong các công trình xây dựng hiện nay

    Các thông số kỹ thuật:

     Tiêu chuẩn TCVN: 2682-1992

  • Trọng lượng: 50kg
  • Số lô X .