Xi măng Duyên hà

Xi măng Duyên Hà đã được người tiêu dùng trên toàn quốc biết tiếng nhờ chất lượng cao, ổn định của sản phẩm Xi măng Poóc lăng Hỗn hợp ( PCB 30) và ( PCB 40):

Xi măng PCB 30: Sản phẩm PCB 30 có ưu điểm đáp ứng được cho xây dựng mọi công trình như: Nhà dân dụng, nhà cao tầng, cầu đường, xây dựng thủy điện,.. với giá thành sản phẩm thấp, chống xâm thực trong các môi trường, độ bền cao, có hệ số dư mác cao, độ dẻo lớn, phù hợp với khí hậu Việt Nam.
 

Chỉ tiêu

Đơn vị

TCVN 6260:1997

XMPS

Độ mịn
Tỷ diện Blaine

Cm2g

Cm2g

3650

Lượng lót sàng 0,08 mm

%

Max.12

1

Độ ổn định thể tích

mm

Max.10

1

Thời gian đông kết
Bắt đầu

Phút

Min.45

110

Kết thúc

Phút

Max.600

220

Cường độ chịu nén
3 ngày

N/mm2

Min.14

24

3 ngày

N/mm2

Min.30

36

Hàm lượng SO2

%

Max.3.5

1.8

Xi măng PCB 40: Sản phẩm PC 40 có ưu điểm đáp ứng được cho xây dựng mọi công trình như: Cầu đường, nhà dân dụng, nhà cao tầng, xây dựng thủy điện, và các công trình đặc biệt,…Chống xâm thực trong các môi trường, có cường độ nén cao, cường độ uốn, độ bền hóa học cao, phù hợp với khí hậu Việt Nam.

Chỉ tiêu

Đơn vị

TCVN 6260:1997

XMPS

Độ mịn
Tỷ diện Blaine

Cm2g

Min 2700

3650

Lượng lót sàng 0,08 mm

%

Max.12

1

Độ ổn định thể tích

mm

Max.10

1

Thời gian đông kết
Bắt đầu

Phút

Min.45

100

Kết thúc

Phút

Max.600

220

Cường độ chịu nén
3 ngày

N/mm2

Min.18

28

28 ngày

N/mm2

Min.40

50

Hàm lượng SO2

%

Max.3.5

2.0