Xi măng Vinakansai

Theo kết quả phân tích tại  Trung tâm kiểm định Vật liệu xây dựng VILAS 003 - ISO/IEC 17025:2001 - Viện Vật liệu Bộ Xây dựng:

 

STT

Tên chỉ tiêu

 

Đơn vị

Kết quả

Phương pháp thử

1

Cường độ chịu nén

- Sau 3 ngày

- Sau 28 ngày

N/mm2

 

32,6

57,6

TCVN 6016:1995

2

Độ nghiền mịn

- Phần còn lại trên sàng 0,09mm.

- Bề mặt riêng, phương pháp Blaine

 

%

 

Cm2/g

 

1,5

 

3510

TCVN 4030-2003

3

Thời gian đông kết

 - Bắt đầu

 - Kết thúc

 

Phút

Giờ

 

165'

3h45'

TCVN 6017:1995

4

Độ ổn định thể tích, phương pháp Le Chaterlier

Mm

0,0

TCVN 6017:1995

5

Hàm lượng SO3

%

2,07

TCVN 141:1998