Đá Bazan

Có hai loạt: loạt sớm (khoảng 17 đến 6 Tr.n.) có thành phần chủ yếu là tholeit thạch anh, lượng bazan kiềm không đáng kể; loạt muộn (khoảng 6 Tr.n. đến hiện tại) có bazan kiềm chiếm đa số. Trong quá trình hoạt động có nhiều đợt ngưng nghỉ, có những đợt ngưng nghỉ kéo dài trên 1 Tr.n.
Đá Bazan tại mỏ Thanh Kỳ là một trong những loại đá Bazan tốt nhất ở Thanh Hoá, được hầu hết các nhà máy xi măng tại khu vực Thanh Hoá, Nghệ An, Ninh Bình dùng làm phụ gia hoạt tính.

 

Theo Kết quả phân tích tại  Phòng quản lý tiêu chuẩn chất lượng VILAS 142:

 

TT

Tên chỉ tiêu

P.P Thử

ĐV tính

Kết quả thử

1

Hàm lượng SiO2

TCVN 141 - 98

%

43,9

2

Hàm lượng Fe2O3

TCVN 141 - 98

%

11,5

3

Hàm lượng MgO

TCVN 141 - 98

%

7,2

4

Hàm lượng CaO

TCVN 141 - 98

%

7,7

5

Hàm lượng MKN

TCVN 141 - 98

%

5,1

6

Chỉ số hoạt tính cường độ với xi măng Poóc lăng sau 28 ngày so với mẫu đối chứng

TCVN 6882:01

%

78,0

7

Hàm lượng SO3

TCVN 141:98

%

3,5

8

Độ ẩm

TCVN 141:98

%

8,7

9

Độ cứng

Thang Morh

MORH

5

10

Hàm lượng kiềm có hại của phụ gia sau 28 ngày

TCVN 6882:01

%

1,3

11

Hàm lượng tạp chất bụi và set

TCVN 6882:01

%

2,4

12

Màu sắc

Xám, xám xanh