Cảm ơn quý khác đã liên hệ với công ty CP VAVINA, vui lòng điền thông tin liên hệ hoặc click vào địa chỉ email để liên hệ trực tiếp.
 THÔNG TIN LIÊN HỆ
 
Họ và tên:  
Địa chỉ:  
Điện thoại:  
Email người gửi:  
Email người nhận:
Chủ đề:  
Nội dung:  
Đính kèm:  
 DANH SÁCH LIÊN HỆ
Họ và tênChức vụĐiện thoạiDi độngEmail
Nguyễn Xuân Tuyến Tổng Giám Đốc 037.3726.6780913.222.829 tuyennx@vavina.com.vn - tuyennx12@yahoo.com.vn
Lê Anh Tuấn Phó Tổng Giám Đốc 037.3726.6790976.207.207 cty.vavina@gmail.com
Lê Bá Thuý Phó Tổng Giám Đốc 037.3240.2340912.035.326 cty.vavina@gmail.com
Nguyễn Xuân Thanh Phó Tổng Giám Đốc 037.321.4858 0914.756.568 thanhnx@vavina.com.vn
Nguyễn Minh Tiến Kế toán trưởng 037.321.48580983.426.378 tiennm@vavina.com.vn
Lê Thành Kiên GĐKD - TP Vận tải 0372.240.9890936 118 666 kienvantai@vavina.com.vn
Nguyễn Thu Phương Phụ trách Website 0373.724.8580915.355.232 webmaster@vavina.com.vn
Nguyễn Trọng Sơn Phó Phòng Kế toán 0373.724.8580912.893.459 sonnt@vavina.com.vn
Lê Đình Lượng TP Kinh tế - Kỹ thuật 021137110660919.053.199 luongld@vavina.com.vn
Hoàng Xuân Sâm Trưởng ban CHCT Quảng Ninh  01656354479 samhx@vavina.com.vn
Lê Ngọc Thăng Chủ tịch CĐ, TP Tổng hợp 0372.240.2330913.293.895 thangln@vavina.com.vn
Lê Văn Tính Đội trưởng đội XD số 1 0904.506.456 0906.263.289 tinhlv@vavina.com.vn
Nguyễn Minh Quang Phụ trách mỏ sắt Thanh Tân 0378.697.4110917.328.319 quangnm@vavina.com.vn
Nguyễn Văn Quế Ban Dự án 0372.240.9890973.044.994 quenv@vavina.com.vn
Lữ Thị Vân Cửa hàng trưởng VLXD Vân Thắng 0373.855.1370913.303.120 vanvt@vavina.com.vn
Trịnh Văn Hải Phó phòng Kinh tế Kỹ thuật 03732409890943.417.638 haitv@vavina.com.vn
Nguyễn Mạnh Hùng PP Kế toán T.Chính 0373.724.8580949.026.078 hungmsdv@gmail.com
Trịnh Văn Cẩn Phó Phòng Kinh tế Kỹ thuật  0915.319.967 cantv@vavina.com.vn
Hà Trọng Hòa Phụ trách mỏ đá Bazan Thanh Kỳ 0986.604.59901649328829 hoaht@vavina.com.vn
Tạ Văn Phúc Đội trưởng đội xây lắp số 6 0372.240.9890944.021.222 phuctv@vavina.com.vn
12